RESSEMEDDELELSE 29/1-21 (Hent PDF version her)

Corona-krise og randrusiansk idræt

Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) bakker op om de store idrætsforbunds opfordring til medlemmer i idrætsforeninger landet over om at bakke op ved at fastholde medlemskabet med kontingentbetaling i idrætsforeningerne.
Kontingentbetalingen dækker et medlemskab og ikke køb af en ydelse som sådan.
Det vil øge mulighederne for, at idrætsforeningerne også efter corona-krisen kan give medlemmerne et kvalificeret idrætstilbud.
 
SIKR konstaterer med stor tilfredshed, at Randers Kommune har besluttet at understøtte de selvejende idrætsinstitutioner i kommunen med samme tilskud, som hvis der havde været normal aktivitet i disse.
 
Vi håber og tror på, at disse tilskud samt statslig lønkompensation, andre corona-tilskud i øvrigt og institutionernes besparelser som følge af neddroslet drift kan bringe institutionerne igennem krisen på fornuftigt økonomisk grundlag.
Vi forventer ikke, at afgrænsede grupper af Idrætsforeninger, der normalt betaler for brug af idrætspladsen, betaler leje for ydelser, de ikke modtager i perioden.
 
Foreningernes muligheder for at komme igennem krisen uden skrammer øges derved, idet foreningerne må påregne en vis indtægtsnedgang på kontingenter og andre aktiviteter.
 
SIKR skal desuden gøre opmærksom på den kommunale tilskudsordning for foreninger, der har livstruende vanskeligheder.
Kommunen har til alle foreninger den 21.1.2021 udsendt orienterende mail om denne.
 
Sidst skal der lyde et ønske om, at vores foreninger kommer godt igennem krisen.
S.I.K.R
KONTAKTINFO

S.I.K.R.
Vestergade 15
8900 Randers C
tlf. 86 41 53 30
sikr@tdcadsl.dk
FIND VEJ

FORENINGSOPLYSNINGER

Udfyld skemaet og få korrespondance fra SIKR elektronisk i fremtiden.

KLIK HER!
Admin