OM PRISEN "ÅRETS IDRÆTSLEDER"

SIKR's mest prestigefyldte pris, ”Årets Idrætsleder” har siden 1951 været uddelt i samarbejde med Amtsavisen.

I 2010 ændredes de økonomiske forhold sig omkring denne pris, således at Sparekassen Kronjylland overtog den økonomiske del, mens Amtsavisen nu blot har med den journalistiske del at gøre. Prisen er derfor i 2010 og 2011 blevet uddelt ved en ceremoni i Sparekassens hovedsæde på Tronholmen. I 2012 ønskede Sparekassen Kronjylland imidlertid ikke længere at sponsorerer prisen og arrangementet. Heldigvis trådte Spar Nord til og de overtog i 2012 sponsoratet og afholdelsen af arrangementet.

I forbindelse med SIKR’s 50 års jubilæum i 1951 tilbød Amtsavisen at udsætte en pokal efter følgende principper (citat fra SIKR’s forhandlingsprotokol):

”Randers Amtsavis’ pokal kan tildeles en person eller en klub under SIKR, som i det forløbne år har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætten i Randers by. Pokalen er evigt vandrende og ved skifte tildeles den tidligere ejer en synlig erindring om den”.

Tildelingen af pokalen foretages af SIKR’s bestyrelse og den uddeles hvert år på SIKR’s fødselsdag den 21. maj i overværelse af en repræsentant fra avisen.

Senere tilføjelser:

1953: Proportionerne ændres derhen, at pokalen også kan tildeles en leder ”på bredere basis” - f.eks. lokalt i klubberne.

Ved et bestyrelsesmøde den 21. maj 1953 fik Harry Albertsen overrakt pokalen og Erik Petersen modtog en ”erindringspokal”. Til stede var foruden SIKR’s bestyrelse, avisens repræsentant samt de to tidligere modtagere af pokalen. Citat fra forhandlingsprotokollem: ”Men enedes om at mødes hvert år den 21. maj, og at alle indehavere af pokalen skulle samles ved denne lejlighed”.

Kåringen foretages af SIKR i samarbejde med Amtsavisen og udtrykket ’’SIKR’s og Randers Amtsavis pokal’’ blev ofte brugt. Overrækkelsen af pokalen finder sted hvert år i forbindelse med SIKR’s fødselsdagsfest i maj måned, hvor avisen gennem årene har været vært ved et aftenarrangement. Dette er gennem de seneste år blevet afholdt først i Hornbæk SF’s klubhus, Roklubbens klubhus ved havnen, Sparekassens Kronjyllands hovedsæde på Tronholmen og senest hos Spar Nord på Østervold.

Inviterede til denne aften er tidligere kårede idrætsledere, aktive der er kåret til ”Årets populæreste Idrætsudøver” og - siden 1976 - tildelt ”Årets Idrætspris”.

Efter kommunesammenlægningen blev kriterierne for tildeling af prisen ”Årets Idrætsleder” ændret en smule, så de nu hedr ”En leder/klub, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætten i Randers kommune”.
I forbindelse med ønsker fremsat på repræsentantskabsmødet i 2016 og efterfølgende bestyrelsesbehandling er kriterierne for tildeling af "Årets Idrætsleder" ændret til ”En leder, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætten i Randers kommune”. En mindre ændring, hvor "leder/klub" er ændret til "leder" så det nu er en personlig pris.

Indstillinger fra medlemsforeninger skal ledsages af CV og/eller meritliste for kandidaten.
Indstillingskema findes her: Skema i Word format til indstilling

KONTAKTINFO

S.I.K.R.
Vestergade 15
8900 Randers C
tlf. 86 41 53 30
sikr@tdcadsl.dk
FIND VEJ

FORENINGSOPLYSNINGER

Udfyld skemaet og få korrespondance fra SIKR elektronisk i fremtiden.

KLIK HER!
Admin