Kære medlemsklubber,

Først og fremmest Godt Nytår til jer alle.

Indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde den 28. februar 2019, kl. 19.00 i Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ.

Dagsorden ifølge vedtægterne

http://www.sikr.dk/side/36

Den endelige dagsorden, bestyrelsens skriftlig beretning, det reviderede årsregnskab samt indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før repræsentantskabsmødet.

På dette tidspunkt vil vi samtidig bede om en bindende tilmelding.

Venlig hilsen

René Skjøde Andersen

Formand


Mobil 40 10 91 10

e-mail resan@mail.dk

Samvirkende Idræts Klubber Randers, Vestergade 15, 8900 Randers, Tlf. 86 41 53 30, E-Mail